Diễn đàn teen Gia Lâm ;; sống vì cuộc sống

Diễn đàn teen Gia Lâm ;; sống vì cuộc sống

pool but funny


  CSS làm trong suốt nóc nhà và thay logo cho Blog Beta [29/4]

  Share
  Admin
  Admin
  Admjnj†ra†ørš
  Admjnj†ra†ørš

  Tổng số bài gửi : 13
  Join date : 02/09/2010
  Đến từ : Çô? ßj - (¯¬ja £am - ]-[a Ñøj

  CSS làm trong suốt nóc nhà và thay logo cho Blog Beta [29/4]

  Bài gửi  Admin on 9/2/2010, 21:18
  Code:
  #blogsearch .bd, #blogsearch .hd b, .ysearch
  #ygmasrchfrm,.srchinner_ygmabg
  form,.blog_dummyselect,#ygmasrchbtn,#ygmasrchquery,#ygmalogo img,#ygma

  .srchinner{display:none;}

  .pagination,.yuimenubarnav .yuimenubaritem,.ygmabg ,.yuimenubar .hd{background:transparent !important}
  .yuimenubarnav .yuimenubaritem,.yuimenubar  {border:0}

  #profile_highlight .nickname {font-size:12px;}

  .yuimenubaritemlabel{border-style:none}


   Hôm nay: 1/22/2019, 18:58